Aktualne oferty pracy

Rozpocznij karierę w Przedsiebiorstwie Romanowski

Poniżej prezentujemy wszystkie aktualne oferty pracy. Aplikację z CV i listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres:

praca@romanowski.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Roman Romanowski Przedsiębiorstwo Romanowski w Bartoszycach, Sędławki 24, 11-200 Bartoszyce moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

kliknij na wybraną ofertę aby poznać szczegóły